Id-d394314a-5de6-4772-8b20-57fa69bf54e2

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Onderzoek, Onderzoeksondersteuning en Valorisatie > Verbindingslijnen > Id-d394314a-5de6-4772-8b20-57fa69bf54e2
ArchiMate-verbindingslijn Id-d394314a-5de6-4772-8b20-57fa69bf54e2
Verbindingslijn-id  : Id-f2889f15-1d0a-c055-4b06-5b4e71998685
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Onderzoek, Onderzoeksondersteuning en Valorisatie
ArchiMate-relatie  : Wetenschappelijk model verbijzondert Onderzoeksgegevens (SpecializationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-4571fd5d-b9b8-4652-9d82-0b9dfa8af2ed (Wetenschappelijk model)
Naar vorm  : Id-b5b7523f (Onderzoeksgegevens)
Z-coördinaat  : 80
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :