Id-fb5c0d5c-f80f-4669-bfdb-1607bcfd910d

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Bedrijfsvoering > Verbindingslijnen > Id-fb5c0d5c-f80f-4669-bfdb-1607bcfd910d
ArchiMate-verbindingslijn Id-fb5c0d5c-f80f-4669-bfdb-1607bcfd910d
Verbindingslijn-id  : Id-f29c8654-835c-b71a-99bc-7df0a614b3b1
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Bedrijfsvoering
ArchiMate-relatie  : Grootboekbeheer verwerkt Werkactiviteit (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-9d31de6c-5bc1-49d2-b662-335256327bb7 (Grootboekbeheer)
Naar vorm  : Id-84617bc3-a727-450d-a6c9-1d295cbf68f3 (Werkactiviteit)
Z-coördinaat  : 114
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (108;702)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :