Bepalen geschikt disseminatiemedium

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessProcesses > Bepalen geschikt disseminatiemedium
ArchiMate-element Bepalen geschikt disseminatiemedium
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-f2f924b6-f229-48ca-dbfc-b567d94ffca1
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Bepalen geschikt disseminatiemedium
Documentatie  : Het bepalen van het juiste medium om onderzoeksresultaten te dissemineren.
Domein  : Onderzoeksondersteuning
Type  : Deelbedrijfsproces
Trigger  : Er zijn onderzoeksresultaten beschikbaar.
Preconditie  : Er is een (voor)selectie van mogelijke disseminatiemedia.
Postconditie  : Er is vastgesteld welk medium het meest geschikt is voor disseminatie van de onderzoeksresultaten.
ArchiMate-views  : 
Relaties  :