Id-ace9468c-1f61-4c0c-a919-f034a2266faf

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Bedrijfsvoering > Verbindingslijnen > Id-ace9468c-1f61-4c0c-a919-f034a2266faf
ArchiMate-verbindingslijn Id-ace9468c-1f61-4c0c-a919-f034a2266faf
Verbindingslijn-id  : Id-f3204453-d248-113a-a5d5-6fa706340720
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Bedrijfsvoering
ArchiMate-relatie  : Gegevensbeheer verwerkt Bedrijfseis (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-df4ecf5d-1698-4350-87cf-a4f2f722f0de (Gegevensbeheer)
Naar vorm  : Id-98ccdf0c-e34b-43ce-b4cc-d0cce2a27c66 (Bedrijfseis)
Z-coördinaat  : 187
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :