Id-326fb19d-0341-49f1-bf1b-2ee4af21b6bf

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Valorisatie > Vormen > Id-326fb19d-0341-49f1-bf1b-2ee4af21b6bf
ArchiMate-vorm Id-326fb19d-0341-49f1-bf1b-2ee4af21b6bf
Vorm-id  : Id-f4e27eb4-db5d-ad0c-000b-118a8e1f99c1
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Valorisatie
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : 
ArchiMate-element  : Octrooi (BusinessObject)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 372
Y-coördinaat  : 372
Z-coördinaat  : 0
Breedte  : 120
Hoogte  : 55
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c
Vulkleur  : #ffffb564
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  :