Id-c9878777-dccc-4a9b-be24-39f429682890

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Informatieontsluiting > Verbindingslijnen > Id-c9878777-dccc-4a9b-be24-39f429682890
ArchiMate-verbindingslijn Id-c9878777-dccc-4a9b-be24-39f429682890
Verbindingslijn-id  : Id-f5639f8b-b391-9481-9edb-6dbab7b808f6
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Informatieontsluiting
ArchiMate-relatie  : Disseminatievorm verbijzondert Expressie (SpecializationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-51f410fe-cf41-4c3a-b420-d594b4b64ea1 (Disseminatievorm)
Naar vorm  : Id-fde66c42-8f8a-445d-9acf-2f41e7f3b6af (Expressie)
Z-coördinaat  : 18
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :