Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-49b255a0-7460-47b3-b8a3-7529bf5f72c1

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Applicatiefuncties Sturing > Verbindingslijnen > Id-49b255a0-7460-47b3-b8a3-7529bf5f72c1
ArchiMate-verbindingslijn Id-49b255a0-7460-47b3-b8a3-7529bf5f72c1
Verbindingslijn-id  : Id-f5ada8a2-72ca-f1dc-49cd-bd3388e6ad14
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Applicatiefuncties Sturing
ArchiMate-relatie  : Rapportagefunctie bedient Performancemanagement (ServingRelationship)
Vanaf vorm  : Id-e511f79a-6cf2-4d8d-bc34-78031059ce37 (Rapportagefunctie)
Naar vorm  : Id-6e8bdb8e-dc0e-4c3e-bb35-c5d1bfd88c4f (Performancemanagement)
Z-coördinaat  : 45
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (312;1020)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :