Id-71f10896-1e5a-4e12-b469-6bb170685c5b

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning > Verbindingslijnen > Id-71f10896-1e5a-4e12-b469-6bb170685c5b
ArchiMate-verbindingslijn Id-71f10896-1e5a-4e12-b469-6bb170685c5b
Verbindingslijn-id  : Id-f5bac4ac-7798-76d1-f35e-2db63e64f0a3
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning
ArchiMate-relatie  : Leermateriaal verbijzondert Onderwijsmateriaal (SpecializationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-3a272125 (Leermateriaal)
Naar vorm  : Id-381e6b05 (Onderwijsmateriaal)
Z-coördinaat  : 47
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (1200;130)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :