Id-ad9efc0c-73b4-4bc1-989b-79953b0fe595

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning > Verbindingslijnen > Id-ad9efc0c-73b4-4bc1-989b-79953b0fe595
ArchiMate-verbindingslijn Id-ad9efc0c-73b4-4bc1-989b-79953b0fe595
Verbindingslijn-id  : Id-f5cf33c1-dbfe-a35e-8f04-f2ed7514b6c9
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning
ArchiMate-relatie  : Opleiding is gerelateerd aan Deelnemercompetentie (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-d3feacf2 (Opleiding)
Naar vorm  : Id-610aaa13-2a13-44ac-ac5a-4f180948d453 (Deelnemercompetentie)
Z-coördinaat  : 51
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (504;214),(660;214)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :