Marktbewerking

ArchiMate-element Marktbewerking
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-f5f731ab-77fd-f7c5-6f65-4f12b2d5503d
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Marktbewerking
Documentatie  : Het uitvoeren van specifieke acties en campagnes om de doelgroepen te bereiken zoals het organiseren van informatiedagen en evenementen voor deelnemers.
Domein  : Onderwijsondersteuning
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het uitvoeren van specifieke acties en campagnes om de doelgroepen te bereiken zoals het organiseren van informatiedagen en evenementen voor deelnemers. (BusinessFunction) Marktbewerkin- g Het werven van deelnemers en opdrachtgevers. (BusinessFunction) Deelnemerwer- ving Het beheren van gegevens over campagnes (ApplicationFunction) Campagnegeg- evensbeheer Een mens. (BusinessObject) Individu Een deelnemer die gediplomeerd is. (BusinessObject) Alumnus Een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking van competenties of doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht, attitudes en vaardigheden waarover degene die de opleiding voltooit, dient te beschikken. (BusinessObject) Opleiding Een bedrijf, instelling of overheidsorganisatie (BusinessObject) Organisatie Een samenhangend onderdeel van de opleiding dat een deelnemer afsluit met een toets. (BusinessObject) Onderwijseen- heid ApplicationFunction Evenementge- gevensbeheer Een doelgericht optreden van een organisatie waarin deze zichzelf of één of meer van haar producten aanprijst. (BusinessObject) Campagne Het werven van nieuwe deelnemers voor opleidingen. (BusinessProcess) Werven deelnemers Een verzameling van onderwijseenheden die als geheel worden aangeboden. (BusinessObject) Minor CompositionRelationship ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship R Deze svg is op 20-04-2023 17:09:11 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 20-04-2023 17:09:11 CEST