Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Alumnus

ArchiMate-element Alumnus
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-f8f78cd9-6e22-87de-ed2a-3356ae2e6611
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Alumnus
Documentatie  : Een deelnemer die gediplomeerd is.
Domein  : Bedrijfsvoering
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : partij
Beschikbaarheid  : middel
Integriteit  : hoog
Vertrouwelijkheid  : hoog
Toelichting BIV-classificatie  : Dit is analoog aan deelnemer. Kan wellicht lager als minder gegevens worden geregistreerd.
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  :