Id-0659f6c2-3eae-45b1-bd04-6823f3170b75

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Onderwijs > Verbindingslijnen > Id-0659f6c2-3eae-45b1-bd04-6823f3170b75
ArchiMate-verbindingslijn Id-0659f6c2-3eae-45b1-bd04-6823f3170b75
Verbindingslijn-id  : Id-f9fc6397-2f64-24ce-2d4f-f82c78e0f85a
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Onderwijs
ArchiMate-relatie  : Toetsbeoordeling verwerkt Onderwijseenheidresultaat (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-8a8f083e-b4fc-4211-bb3d-d9c9e78c952b (Toetsbeoordeling)
Naar vorm  : Id-e1fb6601-b5df-43db-a02c-2f95eeac4b20 (Onderwijseenheidresultaat)
Z-coördinaat  : 124
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :