Onderwijsovereenkomst

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessObjects > Onderwijsovereenkomst
ArchiMate-element Onderwijsovereenkomst
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-fa2ece79-67e2-bc30-06e4-74791dc7afbc
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Onderwijsovereenkomst
Documentatie  : Een afspraak die de rechten en verplichtingen regelt in onderwijsgerelateerde zaken tussen de onderwijsinstelling en een deelnemer.
Domein  : Onderwijsondersteuning
Synoniemen  : Contract
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : overeenkomst
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : middel
Vertrouwelijkheid  : laag
Toelichting BIV-classificatie  : Objecten waaruit inkomende betalingen voortvloeien onderbouwen financiële gegevens.
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een afspraak die de rechten en verplichtingen regelt in onderwijsgerelateerde zaken tussen de onderwijsinstelling en een deelnemer. (BusinessObject) Onderwijsover- eenkomst Het domein betreffende Onderwijsondersteuning. (Grouping) Onderwijsond- ersteuning Het ondersteunen van het aanmelden, inschrijven en uitschrijven van deelnemers voor deelname aan (delen van) het onderwijsaanbod (ApplicationFunction) Studieinschrijf- functie Het administratief verwerken van de uitschrijving van een deelnemer bij de onderwijsinstelling. (BusinessFunction) Deelnemeruits- chrijving Een samenhangend onderdeel van de opleiding dat een deelnemer afsluit met een toets. (BusinessObject) Onderwijseen- heid Het recht van een individu op het uitvoeren van een betaling door een andere individu op grond van een afspraak. (BusinessObject) Vordering Een bedrijf, instelling of overheidsorganisatie (BusinessObject) Organisatie Een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking van competenties of doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht, attitudes en vaardigheden waarover degene die de opleiding voltooit, dient te beschikken. (BusinessObject) Opleiding Een individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt. (BusinessObject) Deelnemer Een organisatie uitgaande van een privaatrechtelijke rechtspersoon die opleidingen verzorgt en onderzoek uitvoert. (BusinessObject) Instelling Het registreren van het formele verzoek van een deelnemer om zich in te schrijven voor een onderwijsproduct. (BusinessFunction) Aanmeldingsr- egistratie Het administratief verwerken van de aanmelding van een deelnemer zodat deze wordt ingeschreven bij de onderwijsinstelling. (BusinessFunction) Deelnemerins- chrijving Een verzameling van onderwijseenheden die als geheel worden aangeboden. (BusinessObject) Minor Het maken van een prognose van de hoeveelheid deelnemers en de onderwijsproducten die zij willen afnemen (studentenplanning). (BusinessFunction) Vraagprognoti- sering Het administratief verwerken van de jaarlijkse herinschrijving van een deelnemer. (BusinessFunction) Deelnemerher- inschrijving Het bepalen of een opleiding passend is voor een deelnemer, en vice versa. (BusinessFunction) Deelnemerma- tching Het beheren van gegevens over deelnemers van hoger onderwijsinstellingen (ApplicationFunction) Basisgegeven- sbeheer hoger onderwijs AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AssociationRelationship contracteert AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship heeft AssociationRelationship contracteert AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft AccessRelationship W AccessRelationship W AssociationRelationship contracteert AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R Deze svg is op 06-04-2024 00:39:20 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 00:39:20 CEST