Kennisoverdracht

ArchiMate-element Kennisoverdracht
Contextdiagram
Het overdragen van kennis over onderzoeksresultaten (BusinessFunction) Kennisoverdrac- ht Het overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten naar vakgenoten ten behoeve van kennisdeling. (BusinessProcess) Overdragen kennis naar vakgenoten Het overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten naar bedrijven ten behoeve van hun innovatie of voor marketingdoeleinden. (BusinessProcess) Overdragen kennis naar bedrijven Het overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten naar onderwijs ten behoeve van educatie. (BusinessProcess) Overdragen kennis naar onderwijs De antwoorden op onderzoeksvragen en alle bij de beantwoording van de onderzoeksvragen opgedane kennis en expertise, vastgelegd in welke vorm dan ook. (BusinessObject) Onderzoeks(tus- sen)resultaat Het overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten naar de maatschappij ten behoeve van het algemeen belang. (BusinessProcess) Overdragen kennis naar maatschappij Het beschikbaar en geschikt maken van onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens) voor de toepassing in producten, processen en diensten zoals interactie met de maatschappij en private organisaties. (BusinessFunction) Kennisuitnuttin- g Een onderzoeks(tussen)resultaat dat c.q. onderzoeksgegevens die op enigerlei wijze ontsloten zijn. Dat kan extern zijn, maar ook intern (bijv. tbv hergebruik van onderzoeksgegevens binnen de eigen onderzoeksgroep). (BusinessObject) Disseminatie AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship CompositionRelationship AccessRelationship R Deze svg is op 09-10-2020 10:58:21 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 09-10-2020 10:58:21 CEST