Roosterconstructiefunctie

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > ApplicationFunctions > Roosterconstructiefunctie
ArchiMate-element Roosterconstructiefunctie
Contextdiagram
Het ondersteunen van het maken van roosters op basis van de beschikbaarheid van middelen (ApplicationFunction) Roosterconstr- uctiefunctie Een onderdeel van een gebouw waarin een activiteit kan plaats vinden. (BusinessObject) Ruimte De verzameling van in tijd geplande capaciteit van medewerkers. (BusinessObject) Inzetplanning Een specifieke activiteit die in het kader van een onderwijseenheiduitvoering in tijd plaats vindt. (BusinessObject) Onderwijsactiv- iteit Een object dat door individuen kan worden gebruikt. (BusinessObject) Voorwerp Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Het koppelen van mensen, middelen en toetsactiviteiten op bepaalde momenten in tijd. (BusinessFunction) Toetsroosterc- onstructie Een activiteit op een specifiek moment in tijd die wordt uitgevoerd door een individuele deelnemer in het kader van onderwijs. (BusinessObject) Deelnemeracti- viteit Het koppelen van mensen, middelen en leeractiviteiten op bepaalde momenten in tijd. (BusinessFunction) Lesroostercon- structie Een systeem het maken van roosters ondersteunt op basis van beschikbaarheid van middelen. (ApplicationComponent) Roostersystee- m Een verzameling van deelnemers die gemeenschappelijk geroosterde onderwijsactiviteiten uitvoeren. (BusinessObject) Lesgroep Een individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt. (BusinessObject) Deelnemer De verzameling van in tijd ingeplande onderwijsactiviteiten gekoppeld aan de daarvoor noodzakelijke middelen en medewerkers. (BusinessObject) Rooster AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship R ServingRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W Deze svg is op 06-04-2024 00:37:31 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 00:37:31 CEST