Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Toetsroosterconstructie

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessFunctions > Toetsroosterconstructie
ArchiMate-element Toetsroosterconstructie
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-fbe712dd-8e7f-35b9-d703-0bd6c299ec77
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Toetsroosterconstructie
Documentatie  : Het koppelen van mensen, middelen en toetsactiviteiten op bepaalde momenten in tijd.
Domein  : Onderwijsondersteuning
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het koppelen van mensen, middelen en toetsactiviteiten op bepaalde momenten in tijd. (BusinessFunction) Toetsroosterco- nstructie De verzameling van in tijd ingeplande onderwijsactiviteiten gekoppeld aan de daarvoor noodzakelijke middelen en medewerkers. (BusinessObject) Rooster Het ondersteunen van het maken van roosters op basis van de beschikbaarheid van middelen (ApplicationFunction) Roosterconstruc- tiefunctie Het treffen van alle onderwijskundige en logistieke voorbereidingen die nodig zijn voor een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessProcess) Voorbereiden onderwijsperio- de De verzameling van in tijd geplande capaciteit van medewerkers. (BusinessObject) Inzetplanning Een individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt. (BusinessObject) Deelnemer Een deelnemeractiviteit die de kennis, het inzicht en de vaardigheden van een deelnemer onderzoekt en die dient te leiden tot een toetsresultaat. (BusinessObject) Toetsactiviteit Het koppelen van mensen, middelen en activiteiten op bepaalde momenten in tijd, het publiceren van het resulterende rooster en het afhandelen van roosterwijzigingen. (BusinessFunction) Roostering Een verzameling van deelnemers die gemeenschappelijk geroosterde onderwijsactiviteiten uitvoeren. (BusinessObject) Lesgroep AccessRelationship W ServingRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R CompositionRelationship AccessRelationship R Deze svg is op 16-09-2019 05:18:03 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 16-09-2019 05:18:03 CEST