Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-0a7d900f-aaae-4b4f-947d-ee3f5c02d2d3

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsprocesmodel > Vormen > Id-0a7d900f-aaae-4b4f-947d-ee3f5c02d2d3
ArchiMate-vorm Id-0a7d900f-aaae-4b4f-947d-ee3f5c02d2d3
Vorm-id  : Id-fbf2b53b-e05f-d707-489d-0fe0d9e65798
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsprocesmodel
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : Onderzoek
ArchiMate-element  : Opzetten onderzoekscollaboratie (BusinessProcess)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 36
Y-coördinaat  : 516
Z-coördinaat  : 24
Breedte  : 241
Hoogte  : 25
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c
Vulkleur  : #ffffb564
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  :