Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-0f3201fc-703a-4000-9dcb-18e84028d4fb

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Applicatiefuncties Onderzoek - VRE > Vormen > Id-0f3201fc-703a-4000-9dcb-18e84028d4fb
ArchiMate-vorm Id-0f3201fc-703a-4000-9dcb-18e84028d4fb
Vorm-id  : Id-fc40a584-7985-4180-355e-310737c78fa1
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Applicatiefuncties Onderzoek - VRE
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : Id-47b55fa1-91db-47aa-aa0a-8b8ca4748109
ArchiMate-element  : Metadatabeheerfunctie (ApplicationFunction)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 62
Y-coördinaat  : 1074
Z-coördinaat  : 34
Breedte  : 168
Hoogte  : 31
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c
Vulkleur  : #b5ffff64
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  :