Id-2e781ac5-9c37-4262-b126-caf9240d20f0

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Bedrijfsvoering > Verbindingslijnen > Id-2e781ac5-9c37-4262-b126-caf9240d20f0
ArchiMate-verbindingslijn Id-2e781ac5-9c37-4262-b126-caf9240d20f0
Verbindingslijn-id  : Id-fd1af5db-ff6c-091e-bf4e-2cc07363225f
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Bedrijfsvoering
ArchiMate-relatie  : Juridisch adviseren verwerkt Werkorder (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-3ba914ed-5d20-4bc7-afc6-8173f824306a (Juridisch adviseren)
Naar vorm  : Id-1b4a4482-c0be-43bc-a5da-1926cf250300 (Werkorder)
Z-coördinaat  : 181
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :