Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-0d432681-be45-44db-b2b8-650e02755687

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Applicatiemodel (detail) > Vormen > Id-0d432681-be45-44db-b2b8-650e02755687
ArchiMate-vorm Id-0d432681-be45-44db-b2b8-650e02755687
Vorm-id  : Id-fd8729fc-8972-279b-81e5-34d38312f44c
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Applicatiemodel (detail)
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : Id-c341aabd-fcf9-4e68-bba5-171173c8b93e
ArchiMate-element  : Objectidentificatiesysteem (ApplicationComponent)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Top
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 1477
Y-coördinaat  : 396
Z-coördinaat  : 82
Breedte  : 228
Hoogte  : 61
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c
Vulkleur  : #b5ffff64
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  :