Uitbaten onderzoeksresultaten

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessProcesses > Uitbaten onderzoeksresultaten
ArchiMate-element Uitbaten onderzoeksresultaten
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-fda12bb7-afd4-d642-6704-71e2a32779d7
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Uitbaten onderzoeksresultaten
Documentatie  : Het inzetten van onderzoeksresultaten voor een ander doel dan het primaire (onderzoeks)doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld en/of gecreëerd.
Domein  : Valorisatie
Trigger  : Er is een indicatie dat de onderzoekresultaten kunnen worden uitgebaat.
Preconditie  : Er zijn onderzoeksresultaten met een geborgde status.
Postconditie  : Onderzoeksresultaten worden succesvol uitgebaat.
Type  : Gebundeld bedrijfsproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het inzetten van onderzoeksresultaten voor een ander doel dan het primaire (onderzoeks)doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld en/of gecreëerd. (BusinessProcess) Uitbaten onderzoeksres- ultaten Het daadwerkelijk vermarkten van de kennis die voortvloeit uit de onderzoeksresultaten. (BusinessProcess) Vermarkten kennis Het begeleiden van start-up bedrijven om te zorgen dat zij succesvol zijn. (BusinessProcess) Begeleiden start-ups Het overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten naar vakgenoten ten behoeve van kennisdeling. (BusinessProcess) Overdragen kennis naar vakgenoten Het commercieel aanwenden van eigen onderzoeksfaciliteiten. (BusinessProcess) Uitnutten onderzoeksfaci- liteiten Het verwerven van octrooien voor de onderzoeksresultaten. (BusinessProcess) Verwerven octrooien Het overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten naar bedrijven ten behoeve van hun innovatie of voor marketingdoeleinden. (BusinessProcess) Overdragen kennis naar bedrijven Het verdedigen van verworven octrooien voor de onderzoeksresultaten. (BusinessProcess) Verdedigen octrooien Het overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten naar de maatschappij ten behoeve van het algemeen belang. (BusinessProcess) Overdragen kennis naar maatschappij Het overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten naar onderwijs ten behoeve van educatie. (BusinessProcess) Overdragen kennis naar onderwijs AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 19-04-2023 15:25:42 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 19-04-2023 15:25:42 CEST