Id-0b56b3d4-308f-4c95-b642-9185389487c3

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning > Verbindingslijnen > Id-0b56b3d4-308f-4c95-b642-9185389487c3
ArchiMate-verbindingslijn Id-0b56b3d4-308f-4c95-b642-9185389487c3
Verbindingslijn-id  : Id-fe4beb53-9d28-e26d-2175-c1f191a3d171
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning
ArchiMate-relatie  : Onderwijsprogramma is gerelateerd aan Opleiding (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-a6350c56 (Onderwijsprogramma)
Naar vorm  : Id-d3feacf2 (Opleiding)
Z-coördinaat  : 56
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :