Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Onderzoekssoftware

ArchiMate-element Onderzoekssoftware
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-fe7bd4aa-efee-deb6-9918-4573cc905b13
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Onderzoekssoftware
Documentatie  : Geheel van programmatuur met een uniek karakter dat onontbeerlijk is om een onderzoek te kunnen verrichten, waarmee computers of andere digitale apparaten bewerkingen en taken uitvoeren.
Type  : Informatieobject
Domein  : Onderzoek
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : middel
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : middel
Vertrouwelijkheid  : laag
ArchiMate-views  : 
Relaties  :