Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Functioneel beheer

ArchiMate-element Functioneel beheer
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-fe90799a-a4d0-bdd3-b107-912e73d70cf0
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Functioneel beheer
Documentatie  : Het in stand houden en aansturen van de informatievoorziening.
Domein  : Bedrijfsvoering
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het in stand houden en aansturen van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Functioneel beheer Een gewenste eigenschap van de organisatie. (BusinessObject) Bedrijfseis Het daadwerkelijk doorvoeren van een voorgenomen verbetering. (BusinessProcess) Implementeren verbeteringen Doorgevoerde verbeteringen worden geëvalueerd op aanpak, resultaat en effect ten opzicht heersend beleid en beoogde werking en prestaties. (BusinessProcess) Evalueren verbeteringen Het ondersteunen van het beheer van IT systemen (ApplicationFunction) IT Systeembeheerf- unctie Het ervoor zorgen dat informatie en technologie beschikbaar is voor de ondersteuning van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Informatie en Technologiema- nagement Het definiëren van door te voeren verbeteringen (doel, scope, resultaat) en het toekennen van prioriteiten voor implementatie. (BusinessProcess) Definiëren en prioriteren verbeteringen Het inventariseren van ideeën en voorstellen voor verbeteringen die doorgevoerd kunnen worden. (BusinessProcess) Inventariseren verbeteringen Het verwerken van signalen en verzoeken die periodiek voorkomen. (BusinessProcess) Afhandelen periodieke/cont- inue verzoeken AccessRelationship W AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 14-10-2018 15:51:28 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 14-10-2018 15:51:28 CEST