Functioneel beheer

Contextdiagram
Het in stand houden en aansturen van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Functioneel beheer Het ervoor zorgen dat informatie en technologie beschikbaar is voor de ondersteuning van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Informatie en Technologiem- anagement Doorgevoerde verbeteringen worden geëvalueerd op aanpak, resultaat en effect ten opzicht heersend beleid en beoogde werking en prestaties. (BusinessProcess) Evalueren verbeteringen Het verwerken van signalen en verzoeken die periodiek voorkomen. (BusinessProcess) Afhandelen periodieke/con- tinue verzoeken Het daadwerkelijk doorvoeren van een voorgenomen verbetering. (BusinessProcess) Implementere- n verbeteringen Het inventariseren van ideeën en voorstellen voor verbeteringen die doorgevoerd kunnen worden. (BusinessProcess) Inventariseren verbeteringen Het ondersteunen van het beheer van IT systemen (ApplicationFunction) IT- Systeembehe- erfunctie Een gewenste eigenschap van de organisatie. (BusinessObject) Bedrijfseis Het definiëren van door te voeren verbeteringen (doel, scope, resultaat) en het toekennen van prioriteiten voor implementatie. (BusinessProcess) Definiëren en prioriteren verbeteringen CompositionRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship Deze svg is op 06-04-2024 00:40:52 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 00:40:52 CEST