Functioneel beheer

Contextdiagram
Het in stand houden en aansturen van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Functioneel beheer Een gewenste eigenschap van de organisatie. (BusinessObject) Bedrijfseis Het daadwerkelijk doorvoeren van een voorgenomen verbetering. (BusinessProcess) Implementeren verbeteringen Doorgevoerde verbeteringen worden geëvalueerd op aanpak, resultaat en effect ten opzicht heersend beleid en beoogde werking en prestaties. (BusinessProcess) Evalueren verbeteringen Het ondersteunen van het beheer van IT systemen (ApplicationFunction) IT- Systeembehe- erfunctie Het ervoor zorgen dat informatie en technologie beschikbaar is voor de ondersteuning van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Informatie en Technologiem- anagement Het definiëren van door te voeren verbeteringen (doel, scope, resultaat) en het toekennen van prioriteiten voor implementatie. (BusinessProcess) Definiëren en prioriteren verbeteringen Het inventariseren van ideeën en voorstellen voor verbeteringen die doorgevoerd kunnen worden. (BusinessProcess) Inventariseren verbeteringen Het verwerken van signalen en verzoeken die periodiek voorkomen. (BusinessProcess) Afhandelen periodieke/con- tinue verzoeken AccessRelationship W AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 20-04-2023 13:51:00 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 20-04-2023 13:51:00 CEST