Studentinformatiesysteem

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > ApplicationComponents > Studentinformatiesysteem
ArchiMate-element Studentinformatiesysteem
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-feb2d938-5c98-62e7-d5fd-5da245ad6486
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Studentinformatiesysteem
Documentatie  : Een systeem dat het onderwijsaanbod en de belangrijkste gegevens van studenten administreert, inclusief hun studievoortgang.
Domein  : Onderwijs, Onderwijsondersteuning
Bouwsteen  : Nee
Voorbeelden  : CACI OSIRIS (http://www.osiris-ho.nl), Trajectplanner (http://www.trajectplanner.nl/producten/hoger-onderwijs), Oracle PeopleSoft Campus Solutions (http://www.oracle.com/us/products/applications/peoplesoft-enterprise/campus-solutions/overview/index.html), SAP Student Lifecycle Management (http://www54.sap.com/solution/industry/higher-education-research/solutions/software.html)
Type  : Referentieapplicatie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een systeem dat het onderwijsaanbod en de belangrijkste gegevens van studenten administreert, inclusief hun studievoortgang. (ApplicationComponent) Studentinformat- iesysteem Het ondersteunen van het aanmelden, inschrijven en uitschrijven van deelnemers voor deelname aan (delen van) het onderwijsaanbod (ApplicationFunction) Studieinschrijffu- nctie Een systeem dat het relatiebeheer in de brede zin ondersteunt. (ApplicationComponent) CRM systeem Een systeem dat studenten ondersteunt bij het leren en het interacteren met medestudenten en docenten over het onderwijs. (ApplicationComponent) Learning management systeem Een systeem dat gegevens verzamelt over deelnemers van hoger onderwijsinstellingen. (ApplicationComponent) Basisregistratie hoger onderwijs Een systeem dat het toetsen van deelnemers ondersteunt. (ApplicationComponent) Digitaal toetssysteem Een systeem dat het mogelijk maakt om enquetes af te nemen. (ApplicationComponent) Enquetesystee- m Een systeem dat de interne dienstverlening (servicemanagement) ondersteunt. (ApplicationComponent) Servicemanage- mentsysteem Een systeem dat de financiële administratie en de verwerking van financiële stromen ondersteunt. (ApplicationComponent) Financieel systeem Een systeem dat het archiveren van onderzoeksgegevens ondersteunt. (ApplicationComponent) Onderzoeksgeg- evensarchief Een systeem dat het beheren van collecties van materialen (boeken, tijdschriften, artikelen, multimedia) en het uitlenen ervan ondersteunt. (ApplicationComponent) Bibliotheeksyste- em Een systeem dat vraag en aanbod van stageplaatsen aan elkaar koppelt en het (afstudeer)stagetraject volgt. (ApplicationComponent) Stagesysteem Het ondersteunen van het volgen en begeleiden van deelnemers (ApplicationFunction) Studievolgfuncti- e Het domein betreffende Onderwijsondersteuning. (Grouping) Onderwijsonder- steuning Het ondersteunen van het koppelen van onderwijsaanbod aan deelnemers (ApplicationFunction) Onderwijsplann- ingsfunctie Een systeem dat het plannen en managen van onderzoek ondersteunt. (ApplicationComponent) Onderzoeksinfo- rmatiesysteem Een systeem het maken van roosters ondersteunt op basis van beschikbaarheid van middelen. (ApplicationComponent) Roostersysteem Een systeem dat het beheren en publiceren van disseminaties uit een onderzoek ondersteunt. (ApplicationComponent) Onderzoeksdiss- eminatiereposit- ory Het beheren van gegevens over het onderwijsaanbod (ApplicationFunction) Onderwijsaanb- odgegevensbeh- eer Een systeem dat het administreren en managen van medewerkers ondersteunt. (ApplicationComponent) Personeelssyste- em Een systeem dat een student ondersteunt bij het verzamelen van eigen werk. (ApplicationComponent) Digitaal portfoliosysteem AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 09-10-2020 10:50:48 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 09-10-2020 10:50:48 CEST