Id-8f848c13-5f58-4e29-bf24-3a16d6caed0a

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Bedrijfsvoering > Verbindingslijnen > Id-8f848c13-5f58-4e29-bf24-3a16d6caed0a
ArchiMate-verbindingslijn Id-8f848c13-5f58-4e29-bf24-3a16d6caed0a
Verbindingslijn-id  : Id-fed84389-76a5-a2f3-cfa1-9c8da818c8a7
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Bedrijfsvoering
ArchiMate-relatie  : Werkactiviteit is gerelateerd aan Kostenplaats (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-2ca35fb5 (Werkactiviteit)
Naar vorm  : Id-3c2d84ee (Kostenplaats)
Z-coördinaat  : 50
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (276;972),(636;972)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :