Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-b21f00ec-0440-4485-a421-680cd188c873

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Applicatiefuncties Sturing > Verbindingslijnen > Id-b21f00ec-0440-4485-a421-680cd188c873
ArchiMate-verbindingslijn Id-b21f00ec-0440-4485-a421-680cd188c873
Verbindingslijn-id  : Id-ff277532-05d5-5020-2cd4-84a2eb991ce0
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Applicatiefuncties Sturing
ArchiMate-relatie  : Rapportagefunctie bedient Interne rapportages (ServingRelationship)
Vanaf vorm  : Id-e511f79a-6cf2-4d8d-bc34-78031059ce37 (Rapportagefunctie)
Naar vorm  : Id-07a96953-f993-4569-8fd3-39c501e98391 (Interne rapportages)
Z-coördinaat  : 41
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :