Id-77cc97b7-0026-4e06-8ef4-3d52fe532d9b

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Bedrijfsvoering > Verbindingslijnen > Id-77cc97b7-0026-4e06-8ef4-3d52fe532d9b
ArchiMate-verbindingslijn Id-77cc97b7-0026-4e06-8ef4-3d52fe532d9b
Verbindingslijn-id  : Id-ff7755c9-afef-20fd-e9c8-87589db471e3
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Bedrijfsvoering
ArchiMate-relatie  : Grootboekbeheer verwerkt Verplichting (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-9d31de6c-5bc1-49d2-b662-335256327bb7 (Grootboekbeheer)
Naar vorm  : Id-c047f9be-a392-4a34-8de1-bf4b37071d12 (Verplichting)
Z-coördinaat  : 115
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :