Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-150f8326-742a-4b1a-a391-3f9256649753

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Applicatiefuncties Onderzoeksondersteuning > Vormen > Id-150f8326-742a-4b1a-a391-3f9256649753
ArchiMate-vorm Id-150f8326-742a-4b1a-a391-3f9256649753
Vorm-id  : Id-ff8db4a0-1db9-3e04-dc15-7373edffcc75
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Applicatiefuncties Onderzoeksondersteuning
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : 
ArchiMate-element  : Onderzoeksvergunningsverwervingsfunctie (ApplicationFunction)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 180
Y-coördinaat  : 528
Z-coördinaat  : 5
Breedte  : 120
Hoogte  : 55
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c
Vulkleur  : #b5ffff64
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  :