Identiteitenbeheer

(Doorverwezen vanaf Identiteitenbeheer)
ArchiMate-element Identiteitenbeheer
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-b2dd042c-9ad0-c45a-d443-0a8e0662b1d4
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Identiteitenbeheer
Documentatie  : Het beheren en beschikbaar stellen van gegevens van gebruikers en hun autorisaties.
Domein  : Bedrijfsvoering
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het beheren en beschikbaar stellen van gegevens van gebruikers en hun autorisaties. (BusinessFunction) Identiteitenbe- heer Het afhandelen van een aanmelding van een student voor een opleiding. (BusinessProcess) Inschrijven voor opleiding Het beheren van gegevens over identiteiten (ApplicationFunction) Identiteitgegev- ensbeheer Het beschikbaar stellen van middelen die nodig ter ondersteuning van de organisatie en de uit te voeren processen en ervoor zorgen dat zij voldoen aan de gestelde eisen. (BusinessProcess) Instandhoude- n middelen Een gewenste eigenschap van de organisatie. (BusinessObject) Bedrijfseis Het beheren van gegevens over autorisaties (ApplicationFunction) Autorisatiegeg- evensbeheer Het toegangsrecht van een identiteit tot een gegevensobject, bestand of dienst. (BusinessObject) Autorisatie In een systeem vastgelegde formele (contractuele of juridisch geldige) relatie tussen een natuurlijk persoon en de instelling. Deze resulteert in een instellingsgebonden identiteit, zoals student, medewerker, docent, onderzoeker. (BusinessObject) Digitale identiteit Het ervoor zorgen dat informatie en technologie beschikbaar is voor de ondersteuning van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Informatie en Technologiem- anagement AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W CompositionRelationship Deze svg is op 05-04-2024 12:46:29 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 12:46:29 CEST