Informatie en Technologiemanagement

(Doorverwezen vanaf Informatie en Technologiemanagement)
ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessFunctions > Informatie en Technologiemanagement
ArchiMate-element Informatie en Technologiemanagement
Contextdiagram
Het ervoor zorgen dat informatie en technologie beschikbaar is voor de ondersteuning van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Informatie en Technologiem- anagement Het in stand houden en aansturen van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Functioneel beheer Het vormgeven, sturen, aanpassen, bewaken en in stand houden van de informatievoorziening op strategisch en tactisch niveau. (BusinessFunction) Informatieman- agement Het in stand houden en beheren van IT-infrastructuur. (BusinessFunction) IT- infrastructuurb- eheer Het aanpassen van toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen. (BusinessFunction) Applicatiebeh- eer Het borgen van de continuïteit van de informatie en de informatievoorziening en het beperken van de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel, vooraf bepaald niveau. (BusinessFunction) Informatiebeve- iliging Het ervoor zorgen dat er kwalitatief hoogwaardige gegevens beschikbaar zijn. (BusinessFunction) Gegevensbeh- eer Het domein betreffende Bedrijfsvoering (Grouping) Bedrijfsvoering Het beheren en beschikbaar stellen van gegevens van gebruikers en hun autorisaties. (BusinessFunction) Identiteitenbe- heer Het ontwikkelen en aanpassen van IT-infrastructuur. (BusinessFunction) IT- infrastructuuro- ntwikkeling Het ontwikkelen toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen. (BusinessFunction) Applicatie- ontwikkeling CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 06-04-2024 00:06:59 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 00:06:59 CEST