Manifestatie

(Doorverwezen vanaf Manifestatie)
ArchiMate-element Manifestatie
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-a4a5b1ca-69a4-e0be-26ec-7ce6eeb34cf9
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Manifestatie
Documentatie  : De fysiek verschijningsvorm van de expressie van een werk.
Domein  : Informatieontsluiting
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : middel
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : laag
Vertrouwelijkheid  : openbaar
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
De fysiek verschijningsvorm van de expressie van een werk. (BusinessObject) Manifestatie Het beheren van gegevens over collecties van materialen en uitleningen daarvan (ApplicationFunction) Bibliotheekge- gevensbeheer Het toegang geven tot externe gegevensverzamelingen die in digitale vorm aanwezig zijn. (BusinessFunction) Ontsluiting digitale databanken Het ondersteunen van het doorzoeken van alle interne en externe wetenschappelijke content (ApplicationFunction) Wetenschapp- elijke zoekfunctie Het beschikbaar stellen van fysieke middelen zoals boeken, tijdschriften en DVDs. (BusinessFunction) Ontsluiting fysiek materiaal Een enkelvoudig exemplaar van een manifestatie. (BusinessObject) Item Het domein betreffende Informatieontsluiting (Grouping) Informatieonsl- uiting De specifieke intellectuele of artistieke vorm waarin een werk wordt gerealiseerd (uitdrukkingsvorm). (BusinessObject) Expressie Het medium waarlangs een onderzoeks(tussen)resultaat is ontsloten. (BusinessObject) Disseminatie- medium Het beschikbaar stellen van elektronische boeken en tijdschriften. (BusinessFunction) Ontsluiting digitaal materiaal Het ondersteunen van gebruikers bij het vinden en gebruiken van wetenschappelijke informatie. (BusinessFunction) Informatievaar- digheidsonder- steuning AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AssociationRelationship heeft AggregationRelationship AssociationRelationship kent verschijningsvorm SpecializationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W Deze svg is op 06-04-2024 00:39:13 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 00:39:13 CEST