Onderzoeksdatamanagement

(Doorverwezen vanaf Onderzoeksdatamanagement)
ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessFunctions > Onderzoeksdatamanagement
ArchiMate-element Onderzoeksdatamanagement
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-b8ae8de5-5dcc-23ae-3042-216bc8cb8e13
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Onderzoeksdatamanagement
Documentatie  : De zorgvuldige omgang met en organisatie van onderzoeksgegevens gedurende de gehele onderzoekscyclus met als doel het onderzoeksproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en samenwerking met anderen mogelijk te maken.
Domein  : Onderzoeksondersteuning
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
De zorgvuldige omgang met en organisatie van onderzoeksgegevens gedurende de gehele onderzoekscyclus met als doel het onderzoeksproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en samenwerking met anderen mogelijk te maken. (BusinessFunction) Onderzoeksda- tamanagement Het administratief en inhoudelijk ondersteunen van onderzoeken. (BusinessFunction) Onderzoeksdi- enstverlening De kaders en randvoorwaarden waarbinnen een onderzoek wordt uitgevoerd. (BusinessObject) Onderzoeksop- zet Het ondersteunen van het preserveren van onderzoeksgegevens. (ApplicationFunction) Onderzoeksge- gevenspreser- vatiefunctie Het vastgelegde feitelijke materiaal dat algemeen wordt aanvaard in de wetenschappelijke gemeenschap als noodzakelijk om onderzoeksbevindingen te valideren. (BusinessObject) Onderzoeksge- gevens Het waarborgen van de kwaliteit van de gegevens die in een onderzoek worden gebruikt. (BusinessProcess) Waarborgen gegevenskwal- iteit Het nemen van maatregelen waardoor de hergebruik van onderzoeksgegevens wordt gestimuleerd. (BusinessProcess) Waarborgen herbruikbaarh- eid onderzoeksge- gevens Het nemen van maatregelen waardoor de vindbaarheid van onderzoeksgegevens wordt gestimuleerd. (BusinessProcess) Waarborgen vindbaarheid onderzoeksge- gevens Het ondersteunen van het archiveren van onderzoeksgegevens (ApplicationFunction) Onderzoeksge- gevensarchive- ringsfunctie Een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie. (BusinessObject) (Wetenschapp- elijk) onderzoek Het nemen van maatregelen waardoor de toegankelijkheid van onderzoeksgegevens wordt gestimuleerd. (BusinessProcess) Waarborgen toegankelijkhe- id onderzoeksge- gevens CompositionRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship Deze svg is op 05-04-2024 12:45:55 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 12:45:55 CEST