Onderzoeksobject

(Doorverwezen vanaf Onderzoeksobject)
ArchiMate-element Onderzoeksobject
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-203516cc-5659-bcdc-3029-15869f7de00e
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Onderzoeksobject
Documentatie  : Een object dat wordt onderzocht in een onderzoek (kan ook een subject/persoon zijn).
Domein  : Onderzoek
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : middel
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : middel
Vertrouwelijkheid  : hoog
Toelichting BIV-classificatie  : Uitgaande van hoogst mogelijke vertrouwelijkheid (persoonsgegevens). In praktijk Vertrouwelijkheid L - H
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een object dat wordt onderzocht in een onderzoek (kan ook een subject/persoon zijn). (BusinessObject) Onderzoeksob- ject Het verzamelen van nieuwe en bestaande onderzoeksgegevens. (BusinessFunction) Gegevenscoll- ectie Het werven van objecten die onderzocht gaan worden in het onderzoek. (BusinessFunction) Onderzoeksob- jectwerving Een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie. (BusinessObject) (Wetenschapp- elijk) onderzoek Het beheren van gegevens over 'informed consent'/ (ApplicationFunction) Informed Consent gegevensbeh- eer Het domein betreffende Onderzoek. (Grouping) Onderzoek Het ondersteunen van het verwerven van objecten van onderzoek (ApplicationFunction) Onderzoeksob- jectverwervin- gsfunctie Het inhoudelijk begeleiden van een promovendus in zijn onderzoek. (BusinessFunction) Promovendus- begeleiding Het periodiek uitvoeren van audits op de kwaliteit en juiste uitvoering van het onderzoek, al dan niet door de externe financiers. (BusinessFunction) Onderzoekspr- otocoltoetsing Het registreren van informatie over een onderzoek. (BusinessFunction) Onderzoeksre- gistratie Het vastgelegde feitelijke materiaal dat algemeen wordt aanvaard in de wetenschappelijke gemeenschap als noodzakelijk om onderzoeksbevindingen te valideren. (BusinessObject) Onderzoeksge- gevens AccessRelationship R AccessRelationship W AssociationRelationship onderzoekt AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AssociationRelationship wordt beschreven door Deze svg is op 05-04-2024 12:45:50 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 12:45:50 CEST