Onderzoeksobject

ArchiMate-element Onderzoeksobject
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-203516cc-5659-bcdc-3029-15869f7de00e
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Onderzoeksobject
Documentatie  : Een object dat wordt onderzocht in een onderzoek (kan ook een subject/persoon zijn).
Domein  : Onderzoek
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : middel
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : middel
Vertrouwelijkheid  : hoog
Toelichting BIV-classificatie  : Uitgaande van hoogst mogelijke vertrouwelijkheid (persoonsgegevens). In praktijk Vertrouwelijkheid L - H
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een object dat wordt onderzocht in een onderzoek (kan ook een subject/persoon zijn). (BusinessObject) Onderzoeksobje- ct Het verzamelen van nieuwe en bestaande onderzoeksgegevens. (BusinessFunction) Gegevenscollect- ie Het domein betreffende Onderzoek. (Grouping) Onderzoek Het inhoudelijk begeleiden van een promovendus in zijn onderzoek. (BusinessFunction) Promovendusbe- geleiding Het periodiek uitvoeren van audits op de kwaliteit en juiste uitvoering van het onderzoek, al dan niet door de externe financiers. (BusinessFunction) Onderzoeksprot- ocoltoetsing Het werven van objecten die onderzocht gaan worden in het onderzoek. (BusinessFunction) Onderzoeksobje- ctwerving Het ondersteunen van het verwerven van objecten van onderzoek (ApplicationFunction) Onderzoeksobje- ctverwervingsf- unctie Het beheren van gegevens over 'informed consent'/ (ApplicationFunction) Informed Consent gegevensbeheer Het registreren van informatie over een onderzoek. (BusinessFunction) Onderzoeksregi- stratie Een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie. (BusinessObject) (Wetenschappel- ijk) onderzoek Het vastgelegde feitelijke materiaal dat algemeen wordt aanvaard in de wetenschappelijke gemeenschap als noodzakelijk om onderzoeksbevindingen te valideren. (BusinessObject) Onderzoeksgeg- evens AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AssociationRelationship onderzoekt AssociationRelationship wordt beschreven door Deze svg is op 09-10-2020 10:27:57 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 09-10-2020 10:27:57 CEST