Onderzoeksresultaatborging

(Doorverwezen vanaf Onderzoeksresultaatborging)
ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessFunctions > Onderzoeksresultaatborging
ArchiMate-element Onderzoeksresultaatborging
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-7c2c3403-9d6b-ddd0-0931-50d85f044d01
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Onderzoeksresultaatborging
Documentatie  : Het collectioneren van onderzoeksgegevens die bewaard moeten blijven na het onderzoek en het registreren van de onderzoeksresultaten in de relevante interne en externe administraties.
Domein  : Onderzoek
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het collectioneren van onderzoeksgegevens die bewaard moeten blijven na het onderzoek en het registreren van de onderzoeksresultaten in de relevante interne en externe administraties. (BusinessFunction) Onderzoeksre- sultaatborging Het gedurende langere tijd bewaren en beschikbaar houden van onderzoeksgegevens (BusinessProcess) Archiveren en preserveren onderzoeksge- gevens Het ondersteunen van het dissemineren van resultaten van een onderzoek (ApplicationFunction) Onderzoeksdi- sseminatiebeh- eer Een onderzoeks(tussen)resultaat dat c.q. onderzoeksgegevens die op enigerlei wijze ontsloten zijn. Dat kan extern zijn, maar ook intern (bijv. tbv hergebruik van onderzoeksgegevens binnen de eigen onderzoeksgroep). (BusinessObject) Disseminatie Het ondersteunen van het archiveren van onderzoeksgegevens (ApplicationFunction) Onderzoeksge- gevensarchive- ringsfunctie Het aan een breder publiek beschikbaar stellen van resultaten uit een onderzoek (BusinessFunction) Onderzoeksdi- sseminatie Het gedurende lange tijd beheren en beschikbaar houden van onderzoeksresultaten en onderzoeksmaterialen. (BusinessProcess) Preserveren onderzoeksre- sultaten Het ondersteunen van het langdurig preserveren van gegevens (ApplicationFunction) Preserveringsf- unctie Het bewaren van versies van (delen van) onderzoeksgegevenssets en bijbehorende metadata. (ApplicationFunction) Onderzoekge- gevensversion- eringfunctie Het ondersteunen van het preserveren van onderzoeksgegevens. (ApplicationFunction) Onderzoeksge- gevenspreser- vatiefunctie Het op gecontroleerde wijze beheren en beschikbaar houden van onderzoeksresultaten. (BusinessProcess) Archiveren onderzoeksre- sultaten De antwoorden op onderzoeksvragen en alle bij de beantwoording van de onderzoeksvragen opgedane kennis en expertise, vastgelegd in welke vorm dan ook. (BusinessObject) Onderzoeks(t- ussen)resultaat AggregationRelationship ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R Deze svg is op 05-04-2024 12:44:14 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 12:44:14 CEST