Plan

(Doorverwezen vanaf Plan)
ArchiMate-element Plan
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-0a961683-5d92-9404-48bb-055af40e3d01
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Plan
Documentatie  : Een beschrijving van uit te voeren activiteiten.
Domein  : Sturing
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : richting
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : laag
Vertrouwelijkheid  : laag
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een beschrijving van uit te voeren activiteiten. (BusinessObject) Plan Het ontwikkelen en aanpassen van IT-infrastructuur. (BusinessFunction) IT- infrastructuuro- ntwikkeling Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met de eerder gestelde doelstellingen. (BusinessFunction) Performance- management Het bepalen en bewaken van een portfolio van veranderingen en investeringen daarin. (BusinessFunction) Programma en projectportfoli- omanagement Het vertalen van beleid in meerjarenplannen met voorgestelde programma's en projecten. (BusinessFunction) Tactische planning Het bepalen van de gewenste inrichting van de processen en het bewaken dat de uitvoering in lijn is met deze inrichting. (BusinessFunction) Procesmanag- ement Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met gestelde kwaliteitseisen. (BusinessFunction) Kwaliteitsman- agement Het ontwikkelen toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen. (BusinessFunction) Applicatie- ontwikkeling Het bepalen en bewaken van grootschalige risico's en de daarbij gewenste maatregelen. (BusinessFunction) Enterprise risicomanage- ment Het ontwikkelen van een strategische visie op de organisatie en het vertalen ervan naar meerjarendoelstellingen, uitgangspunten en een strategisch plan voor de instelling. (BusinessFunction) Strategische planning Het resultaat van een uitgevoerde activiteit dat vastgelegd dient te worden om te bepalen of voldaan wordt aan bepaalde key performance indicatoren. (BusinessObject) Resultaat Het vormgeven, sturen, aanpassen, bewaken en in stand houden van de informatievoorziening op strategisch en tactisch niveau. (BusinessFunction) Informatieman- agement Het dagelijks managen van medewerkers. (BusinessFunction) Operationeel management Het op gecontroleerde wijze uitvoeren van projecten. (BusinessFunction) Projectmanag- ement Een gewenste eigenschap van de organisatie. (BusinessObject) Bedrijfseis De eigenschappen van de organisatie die essentieel zijn om de doelstellingen te bereiken. (BusinessObject) Architectuur Het op een doelgerichte wijze werken aan een verzameling van tijdelijke, samenhangende en dynamische doelen, inspanningen en middelen. (BusinessFunction) Programmam- anagement Het domein betreffende Sturing. (Grouping) Sturing Het inrichten van de besluitvormingsprocessen en structuren. (BusinessFunction) Enterprise governance Een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen. (BusinessObject) Beleidsuitgan- gspunt AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AssociationRelationship wordt bijgesteld obv AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AssociationRelationship is gebaseerd op AssociationRelationship leidt tot AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W AssociationRelationship leidt tot Deze svg is op 06-04-2024 00:39:02 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 00:39:02 CEST