Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Portaal

ArchiMate-element Portaal
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-52f49d35-524b-6a85-1844-d3f2d284f21b
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Portaal
Documentatie  : Een systeem dat gebruikers een persoonlijke omgeving biedt.
Domein  : Generiek
Bouwsteen  : Nee
Voorbeelden  : Oracle WebCenter Portal (https://www.oracle.com/us/products/middleware/webcenter/portal/overview/index.html), Microsoft SharePoint (http://office.microsoft.com/en-us/sharepoint/), LifeRay Portal (http://www.liferay.com), IBM WebSphere Portal (http://www-03.ibm.com/software/products/us/en/websportfami/), SAP NetWeaver Portal (http://www1.sap.com/netherlands/platform/netweaver/components/portal/index.epx)
Type  : Referentieapplicatie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :