Programma en projectportfoliomanagement

(Doorverwezen vanaf Programma en projectportfoliomanagement)
ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessFunctions > Programma en projectportfoliomanagement
ArchiMate-element Programma en projectportfoliomanagement
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-2e00e5f4-ae45-1eaa-06ea-fad24fe92ac2
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Programma en projectportfoliomanagement
Documentatie  : Het bepalen en bewaken van een portfolio van veranderingen en investeringen daarin.
Domein  : Sturing
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het bepalen en bewaken van een portfolio van veranderingen en investeringen daarin. (BusinessFunction) Programma en projectportfoli- omanagement Een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen. (BusinessObject) Beleidsuitgan- gspunt De eigenschappen van de organisatie die essentieel zijn om de doelstellingen te bereiken. (BusinessObject) Architectuur Een beschrijving van uit te voeren activiteiten. (BusinessObject) Plan Het definiëren van beleid voor een beleidsterrein op basis van de beleidsanalyse. (BusinessProcess) Definiëren beleid Doorgevoerde veranderingen worden geëvalueerd op aanpak, resultaat en effect ten opzicht heersend beleid. (BusinessProcess) Evalueren veranderingen Geheel van activiteiten uitgevoerd in een tijdelijk samenwerkingsverband gericht op het binnen bepaalde randvoorwaarden (bv. tijd, geld) bereiken van een vooraf gedefinieerd resultaat. (BusinessObject) Project Het uitvoeren van ontwikkeld beleid en het afleggen van verantwoording. (BusinessProcess) Ontwikkelen beleid Het daadwerkelijk doorvoeren van een voorgenomen verandering. (BusinessProcess) Implementere- n veranderingen Het resultaat van een uitgevoerde activiteit dat vastgelegd dient te worden om te bepalen of voldaan wordt aan bepaalde key performance indicatoren. (BusinessObject) Resultaat Het voorbereiden en opstarten van veranderingstrajecten ter uitvoering. (BusinessProcess) Voorbereiden veranderingen Een toestand of conditie van de organisatie die tot stand moet worden gebracht of behouden middels passende middelen. (BusinessObject) Doelstelling De uitvoering van het voorgenomen beleid wordt getoetst, bijgestuurd, gemonitord en geëvalueerd. (BusinessProcess) Monitoren en evalueren beleidsuitvoeri- ng Het ondersteunen van het bepalen en sturen van portfolio's van assets en veranderingen (ApplicationFunction) Portfoliomana- gementfunctie Het bepalen en managen van grotere veranderingen zodat maximaal wordt bijgedragen aan de doelstellingen. (BusinessFunction) Veranderman- agement Variabele om de prestaties van ondernemingen te analyseren. (BusinessObject) Indicator Het definiëren van door te voeren veranderingen vanuit voorgenomen beleid. (BusinessProcess) Definiëren veranderingsin- itiatieven AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AssociationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship ServingRelationship CompositionRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship Deze svg is op 05-04-2024 12:43:57 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 12:43:57 CEST