Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Applicatie-interactie

Basisgegevens

KennismodelKennismodel ArchiMate 2.0 kern
IcoonApplicatie-interactie.png
DefinitieEen applicatie-interactie is het gedragselement dat het gedrag van een applicatiesamenwerking beschrijft.
Primaire categorieApplicatie-interacties
Overige categorieënArchiMateconcepten, Applicatielaag, Gedragselementen
OpmaaksjabloonStandaardelementopmaak
BronArchiMate 2.0
Verwijzinghttp://pubs.opengroup.org/architecture/archimate2-doc
Eigenschap te gebruiken in glossary(Pagina's van dit elementtype worden niet automatisch opgenomen in de glossary)


Toegestane eigenschappen

EigenschappenID, Versie, Definitie, Beschrijving, Bron, Externe informatie, Abstractieniveau, Open source, Leverancier, Eigenaar, Beheerder, Status, Belang, Domein, Kwaliteitsaspecten, Kwaliteit, Bijzonderheden, Huidige toestand, Gewenste toestand, Openstaande kwesties, Historie


Toegestane relaties vanuit dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
Applicatie-interactieIs gerelateerd aanBedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Locatie, Bedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsgebeurtenis, Bedrijfsservice, Bedrijfsobject, Representatie, Product, Contract, Betekenis, Waarde, Applicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Applicatie-interface, Applicatiefunctie, Applicatie-interactie, Applicatieservice, Gegevensobject, Node, Apparaat, Systeemsoftware, Infrastructuurinterface, Netwerk, Communicatiepad, Infrastructuurfunctie, Infrastructuurservice, Artefact, Belanghebbende, Drijfveer, Analyse, Doel, Eis, Principe, Beperking, Werkpakket, Resultaat, Plateau, Verschil
Applicatie-interactieBestaat uitApplicatie-interactie
Applicatie-interactieLeidt totBedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Applicatiefunctie, Applicatie-interactie, Knooppunt
Applicatie-interactieGroepeertApplicatie-interactie
Applicatie-interactieVerstuurt aanBedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Applicatiefunctie, Applicatie-interactie, Knooppunt
Applicatie-interactieRealiseertApplicatieservice, Doel, Eis, Principe, Beperking
Applicatie-interactieSpecialiseertApplicatie-interactie
Applicatie-interactieWordt gebruikt doorBedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Bedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsservice, Applicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Applicatie-interface, Applicatiefunctie, Applicatieservice
Applicatie-interactieBenadertBedrijfsobject, Contract, Gegevensobject


Toegestane relaties naar dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
AnalyseIs gerelateerd aanApplicatie-interactie
Applicatie-interfaceWordt gebruikt doorApplicatie-interactie
Applicatie-interfaceIs gerelateerd aanApplicatie-interactie
ApplicatiefunctieVerstuurt aanApplicatie-interactie
ApplicatiefunctieIs gerelateerd aanApplicatie-interactie
ApplicatiefunctieLeidt totApplicatie-interactie
ApplicatiesamenwerkingIs toegewezen aanApplicatie-interactie
ApplicatiesamenwerkingWordt gebruikt doorApplicatie-interactie
ApplicatiesamenwerkingIs gerelateerd aanApplicatie-interactie
ApplicatieserviceWordt gebruikt doorApplicatie-interactie
ApplicatieserviceIs gerelateerd aanApplicatie-interactie
ArtefactIs gerelateerd aanApplicatie-interactie
ArtefactRealiseertApplicatie-interactie
ArtefactWordt gebruikt doorApplicatie-interactie
BedrijfsactorLeidt totApplicatie-interactie
BedrijfsactorVerstuurt aanApplicatie-interactie
BedrijfsactorIs gerelateerd aanApplicatie-interactie
BedrijfsgebeurtenisIs gerelateerd aanApplicatie-interactie
BedrijfsinteractieIs gerelateerd aanApplicatie-interactie
BedrijfsinterfaceIs gerelateerd aanApplicatie-interactie
BedrijfsrolIs gerelateerd aanApplicatie-interactie
BedrijfsrolLeidt totApplicatie-interactie
BedrijfsrolVerstuurt aanApplicatie-interactie
BedrijfssamenwerkingIs gerelateerd aanApplicatie-interactie
BedrijfssamenwerkingLeidt totApplicatie-interactie
BedrijfssamenwerkingVerstuurt aanApplicatie-interactie
BedrijfsserviceIs gerelateerd aanApplicatie-interactie
BelanghebbendeIs gerelateerd aanApplicatie-interactie
BeperkingIs gerelateerd aanApplicatie-interactie
BetekenisIs gerelateerd aanApplicatie-interactie
CommunicatiepadIs gerelateerd aanApplicatie-interactie
DoelIs gerelateerd aanApplicatie-interactie
DrijfveerIs gerelateerd aanApplicatie-interactie
EisIs gerelateerd aanApplicatie-interactie
GegevensobjectIs gerelateerd aanApplicatie-interactie
InfrastructuurfunctieWordt gebruikt doorApplicatie-interactie
InfrastructuurfunctieBenadertApplicatie-interactie
InfrastructuurfunctieIs gerelateerd aanApplicatie-interactie
InfrastructuurinterfaceBenadertApplicatie-interactie
InfrastructuurinterfaceIs gerelateerd aanApplicatie-interactie
InfrastructuurinterfaceWordt gebruikt doorApplicatie-interactie
InfrastructuurserviceIs gerelateerd aanApplicatie-interactie
InfrastructuurserviceWordt gebruikt doorApplicatie-interactie
KnooppuntVerstuurt aanApplicatie-interactie
KnooppuntLeidt totApplicatie-interactie
LocatieIs toegewezen aanApplicatie-interactie
LocatieIs gerelateerd aanApplicatie-interactie
PrincipeIs gerelateerd aanApplicatie-interactie
RepresentatieIs gerelateerd aanApplicatie-interactie
VerschilIs gerelateerd aanApplicatie-interactie
WaardeIs gerelateerd aanApplicatie-interactie
WerkpakketRealiseertApplicatie-interactie
WerkpakketIs gerelateerd aanApplicatie-interactie


Elementen van dit type

Om een nieuw element van type Applicatie-interactie te maken, vul de naam in en klik op de button:

 


(Er bestaan nog geen elementen van dit type.)Uit ArchiMate:"An application interaction describes the collective behavior that is performed by the components that participate in an application collaboration. This may, for example, include the communication pattern between these components. An application interaction can also specify the externally visible behavior needed to realize an application service. The details of the interaction between the application components involved in an application interaction can be expressed during the detailed application design using, e.g., a UML interaction diagram.

An application collaboration may be assigned to an application interaction. An application interaction may realize an application service. Application services and infrastructure services may be used by an application interaction. An application interaction may access data objects. The name of an application interaction should preferably be a verb."