Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Authenticatie proxy

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Nodes > Authenticatie proxy
ArchiMate-element Authenticatie proxy
ArchiMate_Node.png
Elementtype  : Node
Element-id  : Id-853da87b-116f-658b-e51b-a05376229334
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Authenticatie proxy
Documentatie  : Een systeem dat in staat is gebruikers te authenticeren en grofmazig te autoriseren.
Voorbeelden  : Oracle Access Management (http://www.oracle.com/us/products/middleware/identity-management/access-management/overview/index.html), IBM Tivoli Access Manager, Novell Access Manager
Domein  : Applicatieplatform
Type  : Platformnode
ArchiMate-views  : 
Relaties  :