Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

BIV classificaties

NaamBeschikbaarheidIntegriteitVertrouwelijkheidToelichting BIV-classificatie
(Wetenschappelijk) onderzoeklaagmiddelmiddelHet administratieve object. Bevat niet het onderzoeksresultaat of de onderzoeksgegevens.
Activumlaaglaaglaag
AlumnusmiddelhooghoogDit is analoog aan deelnemer. Kan wellicht lager als minder gegevens worden geregistreerd.
ApparaatlaaglaaghoogIP adressen zijn erg gevoelig omdat deze voor hackers aantrekkelijk zijn.
Applicatielaaglaaglaag
ArchitectuurlaagmiddellaagDe integriteit van objecten die de planvorming voor veranderingsprocessen beïnvloeden, is belangrijk.
Autorisatie
BedrijfseislaagmiddellaagDe integriteit van objecten die de planvorming voor veranderingsprocessen beïnvloeden, is belangrijk.
BegrotinglaagmiddellaagFinanciële gegevens moeten integer zijn.
BeleidsuitgangspuntlaagmiddellaagDe integriteit van objecten die de planvorming voor veranderingsprocessen beïnvloeden, is belangrijk.
Beoordelinglaagmiddelmiddel
Campagnelaaglaaglaag
Competentielaaglaagopenbaar
Configuratie-itemlaaglaaglaag
ContactlaaglaaglaagDe integriteit moet opgewaardeerd worden als de interactie met het contact hierom vraagt. Denk bijvoorbeeld aan de opmaat naar juridische vastlegging.
Crediteur
Debiteur
DeelnemermiddelhooghoogExtra bescherming tegen diefstal van identiteitsgevens en bankrekening. De herkomst (geboorteplaats, nationaliteit) is vertrouwelijk. Een pasfoto daarom ook. Opt-out mogelijkheden kunnen de verouwelijkheidscore verlagen.
Deelnemeractiviteitmiddelmiddelhoog
Deelnemercompetentie
Dienstbetrekkinglaagmiddelmiddel
Digitale identiteit
DoelstellinglaagmiddellaagDe integriteit van objecten die de planvorming voor veranderingsprocessen beïnvloeden, is belangrijk.
Evenement
ExamenprogrammamiddelhooglaagDe informatie over het primaire proces moet integer zijn. Als activiteiten van veel individuën afhangen van de beschikbaarheid verhoogt dit de B-score. Dit geldt voor veel objecten die nodig zijn bij (de ondersteuning van) het onderwijsproces.
Expressielaaglaagopenbaar
Externe medewerkermiddelhooghoogExtra bescherming tegen diefstal van identiteitsgevens en bankrekening. De herkomst (geboorteplaats, nationaliteit) is vertrouwelijk. Een pasfoto daarom ook. Opt-out mogelijkheden kunnen de verouwelijkheidscore verlagen.
Formatieplaatslaaglaaglaag
GebouwmiddelmiddellaagGegevens over de inrichting kunnen informatie bevatten over de beveiliging en kunnen belangrijk zijn bij calamiteiten
Indicatorlaagmiddellaag
Individu
Inkomende betalingmiddelmiddellaagBeschikbaarheid L-M. De beschikbaarheid van inkomende betalingen is vooral belangrijk rond de uiterste inschrijfdatum van deelnemers (inningen collegegeld).
InkoopcontractlaagmiddellaagObjecten waaruit verplichtingen voortvloeien onderbouwen financiële gegevens
Instellinglaaglaaglaag
Interne medewerkermiddelhooghoogExtra bescherming tegen diefstal van identiteitsgevens en bankrekening. De herkomst (geboorteplaats, nationaliteit) is vertrouwelijk. Een pasfoto daarom ook. Opt-out mogelijkheden kunnen de verouwelijkheidscore verlagen.
Investering
Inzetplanninglaagmiddellaag
ItemlaaglaagopenbaarBevat alleen de metadata en niet het item zelf.
JournaalpostlaagmiddellaagFinanciële gegevens moeten integer zijn.
KostenplaatslaagmiddellaagFinanciële gegevens moeten integer zijn.
LeeractiviteitmiddelhooglaagIntegriteit M-H. Soms speelt deelname aan leeractiviteiten een rol bij een toetsresultaat
Leergroeplaagmiddellaag
Leermateriaalmiddelmiddellaag
Lesgroepmiddelmiddellaag
Leverancierlaaglaaglaag
Manifestatielaaglaagopenbaar
MedewerkermiddelhooghoogExtra bescherming tegen diefstal van identiteitsgevens en bankrekening. De herkomst (geboorteplaats, nationaliteit) is vertrouwelijk. Een pasfoto daarom ook. Opt-out mogelijkheden kunnen de verouwelijkheidscore verlagen.
Medewerkercompetentie
MeldinglaaglaaglaagDit betreft meldingen bij helpdesks.
Minormiddelhoogopenbaar
Octrooilaaghooglaag
Onderwijsactiviteitmiddelmiddellaag
OnderwijseenheidmiddelhoogopenbaarBouwstenen voor het examenprogramma van deelnemers moeten integer zijn. Als zij niet beschikbaar zijn is de registratie van onderwijsdeelname onmogelijk.
OnderwijseenheiddeelnamemiddelmiddellaagGegevens over studievoortgang zijn in onze cultuur vertrouwelijk met een lage risicoklasse. Meer vertrouwelijke informatie wordt doorgaans niet in gestructureerde objecten, maar in documenten vastgelegd
Onderwijseenheidresultaatlaaghoogmiddel
Onderwijseenheiduitvoeringmiddelhoogopenbaar
Onderwijsmateriaal
OnderwijsovereenkomstlaagmiddellaagObjecten waaruit inkomende betalingen voortvloeien onderbouwen financiële gegevens.
OnderwijsprogrammamiddelhooglaagDeze informatie is nodig voor het examenprogramma.
Onderzoeker
OnderzoeksgegevenslaagmiddelmiddelHet resultaat van het primaire proces moet integer zijn.
OnderzoeksobjectlaagmiddelmiddelVertrouwelijkheid L - H
Opleidingmiddelhoogopenbaar
Organisatielaaglaaglaag
Organisatieonderdeellaaglaaglaag
Planlaaglaaglaag
Productportfolio
Proefschrift
Programma
Project
Promotieonderzoek
Promotietrajectovereenkomst
Promovendus
ProspectmiddelhooghoogDit is analoog aan deelnemer. Kan wellicht lager als minder gegevens worden geregistreerd.
Publicatielaaghooglaag
ResultaatlaaghoogmiddelVertrouwelijkheid L-H. Dit betreft informatie over de bedrijfsvoering van de instelling t.b.v. het management. Het kan via drill-down informatie bevatten over individuen.
RoosterhoogmiddellaagBeÏnvloedt primair proces.
RuimtemiddellaagmiddelVertrouwelijkheid L-M. Gegevens over de inrichting kunnen informatie bevatten over de beveiliging en kunnen belangrijk zijn bij calamiteiten.
Samenwerkingsverbandlaaglaaglaag
StageactiviteitmiddelhooglaagSpeelt een rol bij de certificering. Met deelnemers die in risicogebieden stages volgen moet snel contact kunnen worden opgenomen.
Stageopdrachtlaaghooglaag
Stageorganisatielaaglaaglaag
SubsidieovereenkomstlaagmiddellaagObjecten waaruit verplichtingen of inkomende betalingen voortvloeien onderbouwen financiële gegevens.
Subsidieprogrammalaagmiddellaag
Systeemsoftwarelaaglaaglaag
Toetsactiviteitmiddelhooglaag
Toetsmateriaalhooghooghoog
Toetsresultaatlaaghoogmiddel
Uitgaande betalinglaagmiddellaag
Uitleenlaaglaaglaag
VerplichtinglaagmiddellaagFinanciële gegevens moeten integer zijn.
Voorwerplaaglaaglaag
VorderinglaagmiddellaagFinanciële gegevens moeten integer zijn.
Waardedocumentlaaghooglaag
Werklaaghoogopenbaar
Werkactiviteitlaagmiddellaag
Werkorderlaaglaaglaag
WerkproductlaaghoogmiddelVertrouwelijkheid L-M. De uitkomst van het primaire proces moet integer zijn. Ongeoorloofde wijziging kan tot aanzienlijke imagoschade leiden. Vertrouwelijk, maar met een lage risicoclassering.