Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Bedrijfsobjecten informatieontsluiting

Een te onderscheiden intellectueel of artistiek werk. (BusinessObject) Werk De specifieke intellectuele of artistieke vorm waarin een werk wordt gerealiseerd (uitdrukkingsvorm). (BusinessObject) Expressie De fysiek verschijningsvorm van de expressie van een werk. (BusinessObject) Manifestatie Een enkelvoudig exemplaar van een manifestatie. (BusinessObject) Item Het tijdelijk gebruik maken van een materiaal. (BusinessObject) Uitleen Een mens. (BusinessObject) Individu Het medium waarlangs een onderzoeks(tussen)resultaat is ontsloten. (BusinessObject) Disseminatiemedium De vorm waarin een onderzoeks(tussen)resultaat is ontsloten. (BusinessObject) Disseminatievorm De rechten, plichten en beperkingen die gelden voor een ontsloten onderzoeks(tussen)resultaat. (BusinessObject) Disseminatiepolicy Een onderzoeks(tussen)resultaat dat c.q. onderzoeksgegevens die op enigerlei wijze ontsloten zijn. Dat kan extern zijn, maar ook intern (bijv. tbv hergebruik van onderzoeksgegevens binnen de eigen onderzoeksgroep). (BusinessObject) Disseminatie AssociationRelationship wordt gerealiseerd door AssociationRelationship kent verschijningsvorm AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft betrekking op SpecializationRelationship AssociationRelationship heeft een AssociationRelationship heeft SpecializationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft SpecializationRelationship Deze svg is op 15-09-2019 19:53:42 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 15-09-2019 19:53:42 CEST

Deze figuur is ook beschikbaar als download.

NaamDefinitie
ExpressieDe specifieke intellectuele of artistieke vorm waarin een werk wordt gerealiseerd (uitdrukkingsvorm).
ItemEen enkelvoudig exemplaar van een manifestatie.
ManifestatieDe fysiek verschijningsvorm van de expressie van een werk.
UitleenHet tijdelijk gebruik maken van een materiaal.
WerkEen te onderscheiden intellectueel of artistiek werk.