Bedrijfsprocessen valorisatie

Versie door Rdb (overleg | bijdragen) op 14 okt 2018 om 11:50 (ArchiMate queries)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
NaamDefinitie
Verwerven octrooienHet verwerven van octrooien voor de onderzoeksresultaten.
Beheren en ontsluiten onderzoeksresultatenHet beheren en ontsluiten van de resultaten van onderzoek.
Overdragen kennis naar maatschappijHet overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten naar de maatschappij ten behoeve van het algemeen belang.
Dissemineren andere onderzoeksresultatenHet beschikbaar stellen en ontsluiten van andere onderzoeksresultaten dan onderzoeksgegevens.
Archiveren en preserveren onderzoeksgegevensHet gedurende langere tijd bewaren en beschikbaar houden van onderzoeksgegevens
Preserveren onderzoeksresultatenHet gedurende lange tijd beheren en beschikbaar houden van onderzoeksresultaten en onderzoeksmaterialen.
Verdedigen octrooienHet verdedigen van verworven octrooien voor de onderzoeksresultaten.
Overdragen kennis naar vakgenotenHet overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten naar vakgenoten ten behoeve van kennisdeling.
Dissemineren onderzoeksgegevensHet beschikbaar stellen en ontsluiten van onderzoeksgegevens.
Overdragen kennis naar bedrijvenHet overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten naar bedrijven ten behoeve van hun innovatie of voor marketingdoeleinden.
Begeleiden start-upsHet begeleiden van start-up bedrijven om te zorgen dat zij succesvol zijn.
Uitnutten onderzoeksfaciliteitenHet commercieel aanwenden van eigen onderzoeksfaciliteiten.
Vermarkten kennisHet daadwerkelijk vermarkten van de kennis die voortvloeit uit de onderzoeksresultaten.
Overdragen kennis naar onderwijsHet overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten naar onderwijs ten behoeve van educatie.
Archiveren onderzoeksresultatenHet op gecontroleerde wijze beheren en beschikbaar houden van onderzoeksresultaten.
Uitbaten onderzoeksresultatenHet inzetten van onderzoeksresultaten voor een ander doel dan het primaire (onderzoeks)doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld en/of gecreëerd.