Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Categorie:PassiveStructureAspect

Deze pagina bevat geen tekst. U kunt naar deze term zoeken in andere pagina's of de logboeken doorzoeken, maar u mag de pagina niet aanmaken.