Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Categorie:Waarden


 
Waarde.png
Waarde is de relatieve kostbaarheid, bruikbaarheid of belangrijkheid van een bedrijfsservice of product.


Om een nieuw element van type Waarde te maken, vul de naam in en klik op de button:

 Deze categorie bevat geen pagina’s of media.