Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Dissemineren onderzoeksgegevens

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessProcesses > Dissemineren onderzoeksgegevens
ArchiMate-element Dissemineren onderzoeksgegevens
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-5e8cff32-e94e-7b27-21f6-f72fb9a352a5
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Dissemineren onderzoeksgegevens
Documentatie  : Het beschikbaar stellen en ontsluiten van onderzoeksgegevens.
Domein  : Valorisatie
Type  : Deelbedrijfsproces
Trigger  : Onderzoeksgegevens zijn beschikbaar in een voor disseminatie geschikte vorm.
Preconditie  : De onderzoeksgegevens zijn overgedragen.
Postconditie  : Onderzoeksgegevens worden, al dan niet onder voorwaarden, beschikbaar gesteld.
ArchiMate-views  : 
Relaties  :