Eigenschap:CustomProperties

Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Ja
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
M
Domein  +, Type  +
Domein  +, Synoniemen  +, Type  +,
Voorbeelden  +, Domein  +, Type  +
Domein  +, Type  +, Voorbeelden  +
Domein  +, Synoniemen  +, Type  +,
Voorbeelden  +, Domein  +, Type  +
Beschrijving  +, Domein  +, Trigger  +,
Domein  +, Type  +, Voorbeelden  +
N
Externe informatie  +, Domein  +, Bouwsteen  +,
Voorbeelden  +, Domein  +, Type  +
Voorbeelden  +, Domein  +, Type  +
O
Type  +, Domein  +, Synoniemen  +,
Externe informatie  +, Domein  +, Bouwsteen  +,
Domein  +, Synoniemen  +, Type  +,
Externe informatie  +, Domein  +, Bouwsteen  +,
Domein  +, Type  +, Trigger  +,