Eigenschap:CustomProperties

Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Ja
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 250 pages using this property.
(
Domein  +, Postconditie  +, Preconditie  +,
Beschikbaarheid  +, Domein  +, Gegevenscategorie  +,
A
Domein  +, Type  +
Beheerder  +, Bouwsteen  +, Domein  +,
Domein  +, Type  +
Domein  +, Postconditie  +, Preconditie  +,
Domein  +, Type  +
Domein  +, Type  +
Beschikbaarheid  +, Domein  +, Gegevenscategorie  +,
Beschrijving  +, Domein  +, Postconditie  +,
Beschrijving  +, Domein  +, Postconditie  +,
Beschrijving  +, Domein  +, Postconditie  +,
Domein  +, Type  +
Domein  +, Type  +
Beschikbaarheid  +, Domein  +, Gegevenscategorie  +,
Beschikbaarheid  +, Domein  +, Gegevenscategorie  +,
Beschikbaarheid  +, Domein  +, Gegevenscategorie  +,
Domein  +, Type  +, Voorbeelden  +
Domein  +, Type  +
Domein  +, Type  +
Domein  +, Type  +, Voorbeelden  +
Domein  +, Type  +
Beschikbaarheid  +, Domein  +, Gegevenscategorie  +,
Beheerder  +, Bouwsteen  +, Domein  +,
Domein  +, Postconditie  +, Preconditie  +,
Domein  +, Postconditie  +, Preconditie  +,
Beheerder  +, Bouwsteen  +, Domein  +,
Domein  +, Type  +, Voorbeelden  +
Domein  +, Type  +
B
Domein  +, Type  +, Voorbeelden  +
Beheerder  +, Bouwsteen  +, Domein  +,
Type  +
Beheerder  +, Bouwsteen  +, Domein  +,
Beschikbaarheid  +, Domein  +, Gegevenscategorie  +,
Domein  +, Type  +
Domein  +, Postconditie  +, Preconditie  +,
Beschikbaarheid  +, Domein  +, Gegevenscategorie  +,
Domein  +, Type  +
Beschrijving  +, Domein  +, Postconditie  +,
Beschrijving  +, Domein  +, Postconditie  +,
Domein  +, Postconditie  +, Preconditie  +,
Domein  +, Type  +
Beschikbaarheid  +, Domein  +, Gegevenscategorie  +,
Domein  +, Type  +
Beschikbaarheid  +, Domein  +, Gegevenscategorie  +,
Domein  +, Postconditie  +, Preconditie  +,
Domein  +, Postconditie  +, Preconditie  +,
Domein  +, Postconditie  +, Preconditie  +,
Domein  +, Type  +, Voorbeelden  +
Domein  +, Type  +
Domein  +, Type  +, Voorbeelden  +
Type  +
Beheerder  +, Bouwsteen  +, Domein  +,
Domein  +, Type  +
Beheerder  +, Bouwsteen  +, Domein  +,
Domein  +, Type  +
C
Beheerder  +, Bouwsteen  +, Domein  +,
Beschikbaarheid  +, Domein  +, Gegevenscategorie  +,
Domein  +, Type  +
Beheerder  +, Bouwsteen  +, Domein  +,
Domein  +, Type  +
Domein  +, Type  +
Beschikbaarheid  +, Domein  +, Gegevenscategorie  +,
Domein  +, Type  +
Externe informatie  +, Type  +
Beheerder  +, Bouwsteen  +, Domein  +,
Beschikbaarheid  +, Domein  +, Gegevenscategorie  +,
Beschikbaarheid  +, Domein  +, Gegevenscategorie  +,
Domein  +, Type  +
Domein  +, Type  +
Domein  +, Type  +
Beheerder  +, Bouwsteen  +, Domein  +,
Domein  +, Type  +
Domein  +, Type  +
Domein  +, Postconditie  +, Preconditie  +,
D
Externe informatie  +, Type  +
Externe informatie  +, Type  +
Externe informatie  +, Type  +
Beheerder  +, Bouwsteen  +, Domein  +,
Beheerder  +, Bouwsteen  +, Domein  +,
Domein  +, Type  +, Voorbeelden  +
Domein  +, Type  +, Voorbeelden  +
Domein  +, Type  +, Voorbeelden  +
Beschikbaarheid  +, Domein  +, Gegevenscategorie  +,
Domein  +, Type  +
Domein  +, Type  +
Beschikbaarheid  +, Domein  +, Gegevenscategorie  +,
Beschikbaarheid  +, Domein  +, Gegevenscategorie  +,
Domein  +, Type  +
Domein  +, Type  +
Domein  +, Type  +
Domein  +, Type  +
Domein  +, Type  +
Domein  +, Type  +
Domein  +, Type  +
Domein  +, Type  +
Beschrijving  +, Domein  +, Postconditie  +,
Beschrijving  +, Domein  +, Postconditie  +,
Beschrijving  +, Domein  +, Postconditie  +,
Type  +
Domein  +, Type  +, Voorbeelden  +
Beschikbaarheid  +, Domein  +, Gegevenscategorie  +,
Beheerder  +, Bouwsteen  +, Domein  +,
Beheerder  +, Bouwsteen  +, Domein  +,
Domein  +, Type  +
Domein  +, Type  +
Domein  +, Type  +, Voorbeelden  +
Beschikbaarheid  +, Domein  +, Gegevenscategorie  +,
Domein  +, Type  +
Beschikbaarheid  +, Domein  +, Gegevenscategorie  +,
Beschikbaarheid  +, Domein  +, Gegevenscategorie  +,
Beschikbaarheid  +, Domein  +, Gegevenscategorie  +,
Domein  +, Postconditie  +, Preconditie  +,
Domein  +, Postconditie  +, Preconditie  +,
Beheerder  +, Bouwsteen  +, Domein  +,
Beschikbaarheid  +, Domein  +, Gegevenscategorie  +,
Beschrijving  +, Domein  +, Postconditie  +,
Beschrijving  +, Domein  +, Postconditie  +,
E
Beheerder  +, Bouwsteen  +, Domein  +,
Beheerder  +, Bouwsteen  +, Domein  +,
Type  +
Domein  +, Type  +, Voorbeelden  +
Beheerder  +, Bouwsteen  +, Domein  +,
Beheerder  +, Bouwsteen  +, Domein  +,
Domein  +, Type  +, Voorbeelden  +
Domein  +, Type  +
Domein  +, Type  +
Beheerder  +, Bouwsteen  +, Domein  +,
Domein  +, Type  +
Beschrijving  +, Domein  +, Postconditie  +,
Beschrijving  +, Domein  +, Postconditie  +,
Domein  +, Type  +
Domein  +, Type  +
Beschikbaarheid  +, Domein  +, Gegevenscategorie  +,
Beschrijving  +, Domein  +, Postconditie  +,
Beschikbaarheid  +, Domein  +, Gegevenscategorie  +,
Domein  +, Externe informatie  +, Type  +,
Domein  +, Externe informatie  +, Type  +,
Domein  +, Externe informatie  +, Type  +,
Domein  +, Externe informatie  +, Type  +,
Domein  +, Externe informatie  +, Type  +,
Domein  +, Externe informatie  +, Type  +
Domein  +, Type  +
Beschikbaarheid  +, Domein  +, Gegevenscategorie  +,
Domein  +, Externe informatie  +, Type  +,
F
Domein  +, Type  +
Beheerder  +, Bouwsteen  +, Domein  +,
Beschrijving  +, Domein  +, Postconditie  +,
Domein  +, Type  +
Domein  +, Type  +
Beheerder  +, Bouwsteen  +, Domein  +,
Domein  +, Type  +
Domein  +, Type  +
Beschikbaarheid  +, Domein  +, Gegevenscategorie  +,
Domein  +, Type  +
Beheerder  +, Bouwsteen  +, Domein  +,
Domein  +, Type  +
G
Beschikbaarheid  +, Domein  +, Gegevenscategorie  +,
Domein  +, Type  +
Domein  +, Type  +
Beheerder  +, Bouwsteen  +, Domein  +,
Domein  +, Type  +
Domein  +, Type  +
Domein  +, Type  +
Beheerder  +, Bouwsteen  +, Domein  +,
Beheerder  +, Bouwsteen  +, Domein  +,
Domein  +, Type  +
Domein  +, Type  +
H
Domein  +, Type  +, Voorbeelden  +
Domein  +, Type  +
I
Beheerder  +, Bouwsteen  +, Domein  +,
Domein  +, Type  +
Domein  +, Type  +
Domein  +, Postconditie  +, Preconditie  +,
Domein  +, Type  +
Domein  +, Type  +, Voorbeelden  +
Domein  +, Type  +
Beschikbaarheid  +, Domein  +, Gegevenscategorie  +,
Beschrijving  +, Domein  +, Postconditie  +,
Beschrijving  +, Domein  +, Postconditie  +,
Beschikbaarheid  +, Domein  +, Gegevenscategorie  +,
Beschikbaarheid  +, Domein  +, Gegevenscategorie  +,
Domein  +, Type  +
Domein  +, Type  +
Domein  +, Type  +
Domein  +, Type  +
Beheerder  +, Bouwsteen  +, Domein  +,