Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Eigenschap:Documentation

KennismodelKnowledgeModel ArchiMate
Type
"Text" komt niet voor in de lijst (Afbeelding, Annotatie-URI, Booleaans, Bijlage, Code, Datum, E-mail, Geografische coördinaat, Getal, Hoeveelheid, ...) met mogelijke waarden voor de eigenschap "Elementeigenschaptype".
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenTekstvak
Defaultwaarde
Toelichting
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Pagina's die de eigenschap "Documentation" gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

(
(Her)gebruiken onderzoeksgegevens +Het (her)gebruiken van onderzoeksgegevens in de uitvoering van een onderzoek.  +
(Wetenschappelijk) onderzoek +Een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie.  +
A
Aanbesteden +Een formele procedure voor het verwerven van middelen waarbij leveranciers om offertes worden gevraagd.  +
Aanbestedingsfunctie +Het ondersteunen van de uitvoering van aanbestedingen  +
Aanbestedingssysteem +Een systeem dat het uitvoeren van aanbestedingen ondersteunt.  +
Aanmeldingsregistratie +Het registreren van het formele verzoek van een deelnemer om zich in te schrijven voor een onderwijsproduct.  +
Aanvragen onderzoeksvergunningen +Het aanvragen van de benodigde vergunningen om een bepaald onderzoek uit te mogen voeren.  +
Accreditatie +Het ervoor zorgdragen dat formeel wordt onderkend dat de instelling en/of een opleiding voldoet aan de geldende kwaliteitsnormen voor accreditatie.  +
Activabeheer +Het financieel administreren van de bezittingen van de organisatie.  +
Activagegevensbeheer +Het beheren van gegevens over activa  +
Activum +Een bezitting waarvoor het belangrijk is de waarde te administreren.  +
Afhandelen contacten en meldingen +Het direct te woord staan van iemand binnen of buiten de organisatie en ervoor zorgen dat zijn of haar vraag of verzoek wordt afgehandeld.  +
Afhandelen periodieke/continue verzoeken +Het verwerken van signalen en verzoeken die periodiek voorkomen.  +
Afhandeling bezwaren en beroepen +Het afhandelen van een melding van een individu die het niet eens is met een formele uitspraak van de instelling.  +
Afsluiten onderwijsperiode +Het onderwijskundig en logistiek afsluiten van een bepaalde onderwijsperiode.  +
Afvalbeheer +Het sorteren en afhandelen van afval conform de regelgeving.  +
Alumnibeheer +Het onderhouden van contacten met alumni.  +
Alumnus +Een deelnemer die gediplomeerd is.  +
Analytics-to-the-datafunctie +Het uitvoeren van een analyse op de locatie van de data. Het analyseresultaat wordt teruggezonden zonder dat directe toegang tot de geanalyseerde data nodig is.  +
Apparaat +Een fysiek rekenmiddel waar artefacten op geïnstalleerd kunnen worden en worden uitgevoerd.  +
Applicatie +Een systeem dat zijn inhoud verbergt en zijn functionaliteit beschikbaar stelt via een verzameling van interfaces.  +
Applicatie virtualisatie platform +Ondersteunt het virtualiseren van applicaties  +
Applicatie-ontwikkeling +Het ontwikkelen toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen.  +
Applicatiebeheer +Het aanpassen van toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen.  +
Applicatieserver +Ondersteunt het uitvoeren van softwarecomponenten op een transactionele, veilige en schaalbare wijze.  +