Eigenschap:Documentation

Type eigenschap
:
Text
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
A
Een systeem dat zijn inhoud verbergt en zijn functionaliteit beschikbaar stelt via een verzameling van interfaces.  +
Ondersteunt het virtualiseren van applicaties  +
Het ontwikkelen toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen.  +
Het aanpassen van toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen.  +
Ondersteunt het uitvoeren van softwarecomponenten op een transactionele, veilige en schaalbare wijze.  +
Het helpen van deelnemers bij het vinden van een baan.  +
De eigenschappen van de organisatie die essentieel zijn om de doelstellingen te bereiken.  +
Het ondersteunen van het beheren van de enterprise-architectuur  +
Een systeem die het modelleren en beheren van de enterprise-architectuur ondersteunt.  +
Het ondersteunen van het modelleren van de enterprise-architectuur  +
Het gedurende langere tijd bewaren en beschikbaar houden van onderzoeksgegevens  +
Het op gecontroleerde wijze beheren en beschikbaar houden van onderzoeksresultaten.  +
Het ondersteunen van het archiveren van documenten en records  +
Het beheren van gegevens over auteurs van werken  +
Het ondersteunen van de identificatie van auteurs van werken  +
Een systeem dat auteurs van werken administreert en uniek identificeert.  +
Een systeem dat in staat is gebruikers te authenticeren en grofmazig te autoriseren.  +
Het toegangsrecht van een identiteit tot een gegevensobject, bestand of dienst.  +
Het beheren van gegevens over autorisaties  +
B
Een systeem dat bericht-gebaseerde integratie met externe partijen ondersteunt.  +